Rijk daagt Postharvest Network uit

4 dec 2014 Hof van Wageningen

4 dec 2014 Hof van Wageningen

De Rijksoverheid heeft het vandaag gelanceerde Postharvest Network uitgedaagd om met concrete projecten een bijdrage te leveren aan het verminderen van de voedselverliezen. De Rijksoverheid draagt daar actief aan bij, ook financieel. Roald Lapperre, plaatsvervangend DG-AGRO: “De wereldbevolking stijgt tot 9 miljard mensen. Meer dan de helft van de mensen woont in steden en de boerenbevolking vergrijst. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen te eten krijgt? Dat is een enorme uitdaging. Daarbij komt nog dat soms wel 40% van de oogst in de keten verloren gaat. Het verminderen van deze voedselverliezen draagt bij aan het verminderen van het voedseltekort”. Daarom hebben de ministeries van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken, samen met Wageningen University & research Centre en het bedrijfsleven het initiatief genomen om het Postharvest Network op te richten. Marcel Vernooij, MT-lid van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken: “Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben heel praktisch toepasbare kennis om de voedselverliezen te verminderen. Door het Postharvest Network willen we dat toegankelijker maken.” Onder leiding van kwartiermaker Dirk ’t Hooft (voormalig directeur van Nederland Distributieland) is het Postharvest Network bezig met de eerste projecten in onder andere India, Mexico en Egypte. ’t Hooft: “Het Postharvest Network richt zich specifiek op het reduceren van voedselverliezen in de agrofoodketen. Door beter samen te werken in de keten, worden de voedselverliezen al verminderd. Op verzoek van SCA, een groot Indiaas logistiek bedrijf,  heeft Dinalog samen met Wageningen UR via een workshop verkend waar knelpunten in de keten van tomaten en bananen liggen. Liesbeth Staps van Dinalog: “Bij de workshop werd met lokale boeren het perspectief van de hele keten beschouwd. Zo’n aanpak is uniek in India en leidt tot nieuwe inzichten en doorbraken.” De partners in het Postharvest Network (zoals FME) gaan vervolgens bij hun aangesloten leden na of er een “aanbod” gedaan kan worden om de Indiase knelpunten te helpen oplossen. Herman de Boon, voorzitter van het Comité van Aanbeveling van het Postharvest Network: “Het netwerk gaat pas vliegen als er een gezonde business case aan ten grondslag ligt. Voordat je zover bent gaat er heel wat tijd en geld in zitten. Het is goed dat de overheid daar wat tegenover stelt. De uitdaging van het Rijk gaan we zeker beantwoorden”.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Op zoek naar slimme en creatieve oplossingen in de logistiek?

Bent u een MKB-bedrijf in de logistieke of supply chain sector en wilt u binnen uw bedrijf een logistieke vernieuwing doorvoeren? Wilt u slimme en creatieve logistieke oplossingen gaan ontwikkelen? Wilt u nieuwe technologieën inzetten of slimmer gaan samenwerken?

Dan kan de MIT-Regeling u hierbij ondersteunen. Er is financiële ondersteuning mogelijk voor kennisinkoop bij kennisinstellingen, voor het opstarten van R&D samenwerkingsprojecten en via de TKI’s voor netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars.

U kunt in aanmerking komen voor de regeling als u met onderstaande onderwerpen aan de slag wilt:
1. Bundelen en Modaliteiten:   Ontwikkelen van een geïntegreerde vervoersoplossing en/of een bundelingsproject met verschillende modaliteiten.
2. (Inter)nationale regelgeving:  Ontwikkeling van een oplossing om slimmer en efficiënter om te kunnen gaan met nationale en internationale regelgeving. Vereenvoudiging en verbetering van de toegankelijkheid van bestaande systemen.
3. Samenwerken in en over de keten:  Ontwikkelen van een regiestructuur voor een slimme oplossing om samenwerking en bundeling in uw keten of tussen verschillende ketens  te verbeteren.
4. Service logistiek:  Ontwikkeling van nieuwe creatieve oplossingen voor de organisatie en regie van de after sales service. Ontwikkeling van nieuwe serviceconcepten.
5. Supply Chain Finance:  Ontwikkelen en toepassen van nieuwe financierings-mogelijkheden in de logistieke keten.

De volgende categorieën worden ondersteund:

1. Inkoop kennis: een kennisvoucher is een bon waarmee een MKB-ondernemer een publieke kennisinstelling kan inschakelen om kennis te kopen.
2. Een haalbaarheidsstudie: om vooraf bijv. de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een innovatietraject in kaart te brengen.
3. Inhuur personeel: inhuur hooggekwalificeerd personeel voor onderzoek, ontwikkeling of innovatie.
4. Innovatie Prestatie Contracten: samenwerkingsproject 10 – 20 bedrijven.
5. Een R&D- samenwerkingsproject: meerdere partijen, gericht op ontwikkeling van nieuw product, proces of nieuwe dienst.

Voor al deze regelingen geldt een maximale ondersteuning van 50% van de projectkosten.

Openstelling voor deze aanvragen:
Cat 1 t/m 4: 15 april 2014 – 12 mei 2014 (toekenning o.b.v. first come first serve)
Cat 5: 3 juni 2014 – 22 september 2014 (toekenning o.b.v. beoordeling in een open tender)

Contactpersonen voor meer informatie:
Dinalog: dhr. C. de Lange; delange@dinalog.nl; 076-5315300.
Kamer van Koophandel: mw. R. van de Ruit; ritha.vande.ruit@kvk.nl; 06-22198440.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Alberdine van Velzen: professionalisering Agrologistiek

Alberdine van Velzen

Finalist van de verkiezing Logistiek Manager van het Jaar 2013 Alberdine van Velzen over het netwerk Agrologistiek: “Met Wayz willen wij bijdragen aan het bevorderen van de professionalisering van de Agrologistiek en vernieuwende en duurzame projecten ontwikkelen en implementeren. Omdat over het algemeen geldt dat Agrologistiek niet duurder maar duurzamer moet worden, zit de kracht in samenwerking tussen de verschillende, soms concurrerende, partijen.”  Door de duurzame Agrologistieke projecten waarbij Wayz is betrokken, zoals Cool Port Shuttle en Cool Port Westland welke vanuit Fresh Corridor geïnitieerd zijn, is kennis opgedaan welke binnen het netwerk en daarbuiten ook –internationaal- gedeeld kan worden.

Alberdine van Velzen: “Automatisering van activiteiten zoals planning en douane afwikkelingen en het vergaren, verwerken en beschikbaar maken van data om ketens zo duurzaam mogelijk in te richten is een voortvloeisel van de efficiëntie slagen waaraan steeds meer behoefte is”.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

10 april: Food & Biobased Research ‘Inspiration Day 2014′

Laat u inspireren door nieuwe ideeën, ervaringen en innovaties op het gebied van Food & Biobased Research. Kom naar de ‘Inspiration Day’ op 10 april 2014!

picto_site.jpg

Wageningen UR Food & Biobased Research organiseert deze dag voor al haar relaties. Tijdens deze dag kunt u deelnemen aan symposia, demonstraties, workshops en netwerkevenementen. U kunt deelnemen aan alle dagactiviteiten of alleen aansluiten bij het ochtend- of middagprogramma.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

——————————————————————————————————–

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

31maart-3 april: Tuinbouwmissie naar Griekenland

600px-Flag_of_Greece.svgWilt u zakendoen met Griekenland? En bent u actief in de tuinbouwsector? Ga dan mee met de bedrijvenmissie van 31 maart tot 3 april naar Griekenland. De focus ligt op de tuinbouwsector inclusief verwerking en agrologistiek.

De Griekse tuinbouw is het ondanks de crisis goed blijven doen. De sector behoort tot de kansrijke sectoren die de economie weer op de been helpen. De export neemt de laatste jaren toe. Grieken kopen steeds meer groente en fruit bij de supermarkt. Ook groeit de toeristenindustrie. De overheid stimuleert investeringen in het moderniseren van deze sector en er komt meer privaat kapitaal beschikbaar. Griekenland heeft behoefte aan Nederlandse kennis, technologie, diensten en producten.

Programma

Het programma bevat onder meer:

  • seminar en presentaties;
  • bedrijfsbezoeken;
  • business meetings op maat;
  • gelegenheid om te netwerken.

Voor het programma klikt u hier. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Stuur een mail naar Robert Dijkstra, Liaison Officer Internationale Samenwerking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

22 mei: Nationale Distributie dag

Op 22 mei organiseert NDL/HIDC de jaarlijkse Nationale Distributie dag in de Arendshoeve in Aalsmeerderbrug.Voorafgaand aan het middagprogramma biedt de Metropoolregio Amsterdam u bovendien een kijkje in de keuken bij interessante bedrijven uit de regio. Reserveer de datum nu vast in uw agenda, aanmelden kan vanaf eind maart. Voor meer informatie zie: www.ndd-congres.nl.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Herman de Boon: combineren van kennis en ervaring

“Het bedrijfsleven is aan zet”

Het bedrijfsleven is aan zet”, zegt Herman de Boon, onder meer voorzitter van de branchevereniging voor de groothandel in bloemen en planten VGB en één van de initiatiefnemers van het beoogde Netwerk Agrologistiek. Reden voor dit initiatief: “De logistiek van agrarische producten is in Nederland een cruciale én zeer succesvolle economische activiteit.

De oorsprong van dat succes, de kennis en ervaring, de soms echt fantastische oplossingen van Nederlandse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, daarvan is men zich vaak nauwelijks bewust. Wanneer ondernemers die kennis met elkaar kunnen delen en daar de steun van overheden, onderwijs en onderzoek bij krijgen, ontstaat een enorme potentie. Die willen we benutten.”

“Binnen het Netwerk Agrologistiek kan een ondernemer zijn logistieke vraagstukken aanpakken: efficiënter vervoer, ICT, voorraadbeheer, combineren van lading, inzet van andere vervoerswijzen, betere bereikbaarheid. Veel van die vraagstukken én hun oplossingen spelen in de eerste plaats regionaal, daarom willen we daar de nadruk leggen. Landelijk verbindt de netwerkorganisatie deze regionale acties met de nationale en internationale programma’s die daarbij aansluiten.”

“Het gaat niet om een grote, dure organisatie. Het netwerk, dat is het, met wat bescheiden ondersteunende diensten. Het gaat vooral om het leggen van contacten en het combineren van kennis en ervaring.”

Geplaatst in Statements | Een reactie plaatsen

Janny van Andel: samenwerking stopt niet bij de vrachtauto

“Wij hebben als Unilever voldoende volume voor het bundelen van goederenstromen, maar evengoed geloven we om onze processen verder te verduurzamen in verregaande samenwerking met onze partners in de keten en ook met complementaire ketens. Want ook daar liggen mogelijkheden. Een netwerk dat zich daarop richt, levert elke deelnemer en zijn klanten voordeel, daar ben ik van overtuigd.” Dit zegt Jannie van Andel, Business Development Manager Unilever Benelux.

Verhogen van de logistieke efficiency is ook voor Unilever een actuele doelstelling, reden voor Van Andel om tijd en energie te willen stoppen in het samen ontwikkelen van het Netwerk Agrologistiek. Van Andel: “Bij verhogen van de efficiency denk je al snel aan het fysieke vervoer. Aan de wielen. Maar samenwerking stopt niet bij de vrachtauto, die kan ook gaan over je logistieke organisatie. Het is voor ons altijd interessant om daar de mogelijkheden voor te onderzoeken.”

Geplaatst in Statements | Een reactie plaatsen

Ingrid Vermeer: deuren openen

“Zo’n netwerk kan op het juiste niveau contacten leggen en deuren openen”

“De regio Venlo is sterk in logistiek en sterk in agrofood. In beide sectoren willen we groeien. Het Netwerk Agrologistiek kan daarbij helpen.” Dit zegt Ingrid Vermeer, Programmamanager Logistiek bij Greenport Venlo Innovation Center en één van de initiatiefnemers van het Netwerk Agrologistiek. Vermeer: “Zo’n netwerk kan op het juiste niveau contacten leggen en deuren openen. Hier binnen de regio, maar vooral ook in andere regio’s in het ons omringende buitenland.”

Uiteraard gaan individuele ondernemers ook zelf op pad om zulke contacten leggen. Maar, vindt Ingrid Vermeer, “vooral in een verkennende fase is de tussenkomst van een min of meer formeel netwerk toch wel heel handig. Het commerciële belang hoeft dan niet direct op tafel te komen, er is meer ruimte om eerst de mogelijkheden en kansen te onderzoeken. Bovendien kan een netwerk verbindingen leggen met organisaties waar je als individuele ondernemer niet zo snel naar binnen stapt. Daarom willen wij dat het Netwerk Agrologistiek er komt én willen we er een rol in spelen.”

Geplaatst in Statements | Een reactie plaatsen

Jelle Boonstra: daadwerkelijk dingen samen doen

Het gaat om het organiseren van stromen

“De agrarische sector bestaat uit een grote hoeveelheid middelgrote en kleine bedrijven. Datzelfde geldt voor de vervoerssector. Die twee samen zullen met slimme oplossingen voor hun logistiek moeten komen, willen ze concurrerend blijven. Daar kan zo’n netwerk bij helpen.” Dit zegt Jelle Boonstra, manager collectieve belangen bij vervoerdersorganisatie TLN. “Vervoer is al lang niet meer goederen van A naar B brengen”, signaleert hij.

“Het gaat om het organiseren van stromen. Dat doe je dus per definitie samen. Een structuur waarin je elkaar treft, iets formeler dan bestaande losvaste contacten, is dan van groot belang. Om te agenderen, elkaar te ontmoeten, maar vooral ook om van daaruit daadwerkelijk dingen samen te doen.”

Daarvoor bestaan uiteraard al vele organisaties, erkent Boonstra. Het Netwerk Agrologistiek ziet hij in dat veld ‘als een satépen’: “Een dwarsverbinding op onderwerp door de bestaande clubs heen. In het Netwerk Agrologistiek ontmoeten vervoerders, telers en handel elkaar. Dat is zeer waardevol als je de internationale agenda op het gebied van de agrologistiek wilt terugvertalen naar het MKB in de regio. Want daar moet het gebeuren.”

Geplaatst in Statements | Een reactie plaatsen